Villkor

 

Ansvarsfriskrivning

Du kan använda denna webbplats om du accepterar följande villkor och du accepterar att ta emot och vara bunden av dessa villkor genom att ha tillgång till hemsidan, använda eller ladda ner material från sajten.

Betalda Enkater Online Sajter tillhandahålls som en fri informationstjänst av C2O Media Limited.

Betalda Enkater Online använder relevant och aktuell information på denna webbplats, Topp 10 bäst betalda undersökningar ger inga garantier eller presentation om dess träffsäkerhet. Betalda Enkater Online påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller brister i innehållet på denna webbplats. Informationen på denna webbplats är illustrativ och gör inte anspråk på att vara heltäckande eller att ge juridisk rådgivning i någon specifik fråga. All information är föremål för efterföljande variationer, utan förvarning till vårt medgivande. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Tredje part programvara som kan laddas ner från en webbplats som drivs av en tredje part, oavsett om de omfattas av eller är knutna till de Betalda Enkater Online Hemsida, är ansvarig för den tredje parten där ansvaret inte ligger på Betalda Enkater Online, som inte tar emot något ansvar som uppstår i samband med förlust, skada, virus eller på annat sätt uppstår till följd av nedladdning av sådan programvara av dig eller någon användare. Observera att en länk till en tredje parts webbplats inte nödvändigtvis betyder att vi stödjer innehållet eller användningen av sådan webbplats eller de varor eller tjänster som erbjuds av tredje part.

 

Sammanfattning

Betalda Enkater Online bär inte ansvar för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador eller skador, inklusive, utan begränsning, utebliven vinst, avbrott i verksamheten, förlust av program eller andra data på ditt informationshanteringssystem eller på annat sätt uppkommer av dig eller någon tredje part till följd av din tillgång till eller användning av de 10 bäst betalda undersökningar webbplats eller en webbplats som är kopplad direkt eller indirekt till alla sidor på Top 10 bäst betalda undersökningar webbplats. Information som lämnats kan vara ofullständig, inaktuell eller felaktig och kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Användare bör alltid söka lämplig juridisk rådgivning innan du tar eller avstår från att vidta några åtgärder.

Det är ditt ansvar att se till att din tillgång till Betalda Enkater Online webbplats är fri från virus, mailware, trojanska hästar och andra poster av destruktiv karaktär. Betalda Enkater Onlinetar inget ansvar för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador eller skador för utebliven vinst, data eller annat skadligt som användaren ådragit sig eller någon tredje part till följd av din tillgång till eller användning av de Betalda Enkater Online webbplats eller en webbplats som är kopplad direkt eller indirekt till alla sidor på Betalda Enkater Online webbplats.